dilluns, 21 de novembre de 2011

CONCLUSIONS ACTIVITAT OCELLS

VA BANI AS PAPA DEN POL I MOS VA ASPLICA MOLTAS COSAS DALS OCELLS:
 • PER VEURE OCELLS EM DE TENI MOLTA PASIENSA.
 • EM DE FE MOLT DE SILENSI.
 • ES PARDALS VAN SURTI A PARTI DUN DINUSURA.
 • ALS USELLS TENAN PO DLS UMANS.
 • I A MOLS USELLS DIFARENS
 • PER UBSARVA USELLS EM DA TANI UNS PRISMATICS I UNA GIA DUSELLS.
 • ELS OSELLS TENAN PLOMAS DIFARENS
 • EM ES PRISMATICS ES VEUEN ELS USEIS DE PROP
 • EMB ES TALESCOPI VAM VEURA SES MENGEDORAS
 • VAN VEURE PUPUTS, BUSCERETS, TORDS.
 • ALS USELLS BOLAN MOLT RAPIT
 • VOLEN MOLT ALT
 • ES CUCUT NO SAP FE NIUS
 • VIUEN ALS ABRES
 • TENAN URPAS
 • ALS USELLS FAN NIUS MOLT DIFERENTS
 • EM SAS URPAS SAGAFAN ALS ARBRAS
 • I A NOLTS TIPUS DUSELS. ES RUPIT ES MOLT MONU.
 • I A OSELLS DE MOLS DE TIPUS.
 • SEGONS LU QUE MENGEN TENEN UN BEC O ALTRE.
 • MENGEN CUCS, LLAVORS, PEXUS....
 • FAN OUS. SON UVIPARS
Aquesta és la presentació: