dilluns, 12 de desembre de 2011

EL NOSTRE TREBALL SOBRE ELS OCELLS

VAM AXPLICA AS FIETS DE SEGON COSES SOBRE ALS USELLS PECA ELLS SON SA CLASE DALS AMICS DEL BOCS. BAM FE MOLTA FEINA I EM FET ACESTE PRASANTASIO.
VA SE MOLT DIVARTIT I ALS I VAN MUSTRA MOLTES COSES